Jeg giver indsigt i fremtiden og den menneskelige adfærd, for at skabe bedre design til i morgen.

Jeg giver indsigt i fremtiden og den menneskelige adfærd, for at skabe bedre design til i morgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menneskets adfærd

Rikke Skytte er fremtids- og adfærdsforsker, formidler og designer med speciale i fremtidens design, indretning og arkitektur. Med afsæt i menneskets adfærdsmæssige udvikling, klæder jeg danske og internationale virksomheder på med vigtige indsigter om vores fælles tidsånd, adfærd og fremtid. Jeg omsætter og videreformidler samtidig indsigterne helt ned på det unikke produkt, indretning og arkitektoniske niveau. Lad os skabe en positiv fremtid sammen.

Jeres
kompas  

I en foranderlig virkelighed, hvor menneskets ønsker og behov skifter karakter, kan I betragte mig som jeres kompas. Jeg formidler og kommunikerer den indsigt, inspiration og sparring, I behøver for at kunne arbejde med de æstetiske løsninger, der kan skabe positive forandringer mange år ind i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De store linjer og det helt nære

Med afsæt i menneskets adfærdsmæssige udvikling øger jeg bevidstheden om, hvordan de hastige forandringer i verden omkring os påvirker måden, vi lever på. Jeg samler trådene for at tydeliggøre en sammenhæng mellem de store linjer og det helt nære vi omgiver os med.

Solidt fundament

Mit arbejde bygger på et solidt, videnskabeligt og praktisk fundament. Med en umættelig nysgerrighed af menneskelige og sociale udviklinger, udforsker jeg fremtidens scenarier ved hjælp af antropologiske metoder. Her analyserer og forsker jeg i de muligheder der opstår for at skabe overblik, og samtidig med min baggrund som designer, videreformidler jeg hjælp til konkrete designløsninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygger bro

Jeg hjælper jer med at omsætte vores fælles tidsånd til konkrete designløsninger, som du og jeg kan leve i og med. I kraft af min teoretiske ballast og min praktiske erfaring som designer bygger jeg bro mellem teori og praktiske designløsninger. Dette spændingsfelt komplementerer hinanden og er tilsammen afgørende for den forskel jeg skaber i mine samarbejder.

Perspektiv

For at skabe sammenhæng mellem de store linjer og det helt nære bevæger jeg mig kontinuerligt fra fugleperspektiv til detalje. Jeg tager jer med fra den ene yderpol til den anden, så I kan danne jer det bedst mulige overblik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er drevet af et stærkt menneskeligt engagement og tager altid udgangspunkt i
den kontekst du og vi befinder os i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det eneste vi kan være sikre på er,
at alting er i bevægelse.